LCWS08 and ILC08

Slides

Clic-ILC-futurePlan.doc Clic-ILC-futurePlan.pdf