LCWS08 and ILC08

Slides

ILD-MDI-tauchi-d081117.pdf