Annual meeting of the Polish Network for Physics and Technology of Linear Accelerators (FiTAL)

Europe/Warsaw
Aula (425) (Faculty of Physics, University of Warsaw)

Aula (425)

Faculty of Physics, University of Warsaw

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ul. Hoża 69 00-681 Warszawa
Aleksander Filip Zarnecki (University of Warsaw)
Description
Spotkanie Polskiej Sieci Fizyki i Technologii Akceleratorów Liniowych Wysokich Energii (FiTAL) Celem spotkania jest przegląd działalności prowadzonej w poszczególnych jednostkach oraz dyskusja o perspektywach rozwoju prac związanych z akceleratorami liniowymi w Polsce.
Plan Wydziału Fizyki UW