Oct 21 – 26, 2012
University Center, UTA
America/Chicago timezone

9mA study progress at FLASH

Oct 23, 2012, 2:40 PM
20m
Rio Grande A (University Center, UTA)

Rio Grande A

University Center, UTA

Speaker

Dr Shinichiro Michizono (KEK)

Presentation materials