1st Workshop on ILC Technology Network and Higgs factory detector development

Asia/Tokyo
Kobayashi hall (KEK) + Zoom

Kobayashi hall (KEK) + Zoom

Description

Zoom information
ミーティングID: 812 6444 3203
パスコード: 559730

Meeting Zoom link

https://us06web.zoom.us/j/81264443203?pwd=WFlndU9BVGsyNmt4d1YxZU0yMGNWQT09

Registration
Participants
Participants
 • Akimasa ISHIKAWA
 • Akira Yamamoto
 • Daniel Jeans
 • Fumihiko Tamura
 • Hideyuki Oide
 • Hitoshi Yamamoto
 • isamu nakamura
 • Junji Haba
 • Junji Tojo
 • Junpei Maeda
 • Junping Tian
 • Kaoru Yokoya
 • Katsumasa Ikematsu
 • Katsuro Nakamura
 • Kazunori Hanagaki
 • Keisuke Fujii
 • Ken Sakashita
 • Kenji Inami
 • Kenkichi Miyabayashi
 • Kenta Uno
 • Kiyotomo Kawagoe
 • Kodai Matsuoka
 • Koji Hara
 • Koji Nakamura
 • Kosuke Itabashi
 • Kunihiro Nagano
 • Makoto Tomoto
 • Manabu Togawa
 • Masahiro Nomura
 • Masako Iwasaki
 • Masao Kuriki
 • Masashi Yamanaka
 • Masato Aoki
 • Masaya Ishino
 • Michinaka Sugano
 • Nanae Taniguchi
 • Nao HIGASHI
 • Naohito SAITO
 • Osamu Jinnouchi
 • Riichiro Kobana
 • Satoru Yamada
 • Satoru Yamashita
 • Satoshi Higashino
 • Shigeki Hirose
 • Shigeru Kashiwagi
 • Shinichiro Michizono
 • Shinya Narita
 • Shoji Asai
 • Shoji UNO
 • Shuji Tanaka
 • Shusaku Tsumura
 • Tadashi Koseki
 • Taichiro Koga
 • Taikan Suehara
 • Takatoshi Hasegawa
 • Takeshi Komatsubara
 • Tatsuya Masubuchi
 • Tohru Takahashi
 • Tohru Takeshita
 • Tomohiro Takayanagi
 • Tomoki Onoe
 • Tomoyuki Saito
 • Tomoyuki Sanuki
 • Toru Iijima
 • Toshiaki Tauchi
 • Toshinori Mori
 • Tsunehiko OMORI
 • Wataru Ootani
 • Yasuhiro Okada
 • Yasuyuki Horii
 • Yasuyuki Okumura
 • Yoshiyuki Onuki
 • Yosuke Takubo
 • Yu Nakahama
 • Yu Nakazawa
 • Yuji Yamazaki
 • Yuki Ueda
 • Yusuke Takeuchi
 • Yutaka Ushiroda
 • 諏訪田 剛
  • 1:30 PM 1:35 PM
   はじめに 5m

   ILC TNとHF検出器開発に期待すること

   Speaker: Shoji Asai (University of Tokyo (JP))
  • 1:35 PM 1:50 PM
   ILC 共同研究タスクフォース 15m

   その目的と本会合の位置づけ

   Speaker: Prof. Masao Kuriki (Hiroshima U./KEK)
  • 1:50 PM 3:10 PM
   Higgs Factory 検出器開発
   • 1:50 PM
    HF物理測定におけるパフォーマンスと検出器性能 20m
    Speaker: Taikan Suehara (Kyushu University)
   • 2:10 PM
    KEK Energy Frontier グループからの提案 20m
    Speaker: Makoto Tomoto (High Energy Accelerator Research Organization (JP))
   • 2:30 PM
    東大素粒子センターからの提案 20m
    Speaker: Dr Wataru Ootani (ICEPP, Univ. of Tokyo)
   • 2:50 PM
    議論 20m
    Speaker: Masaya Ishino (University of Tokyo (JP))
  • 3:10 PM 3:25 PM
   休憩 15m
  • 3:25 PM 4:10 PM
   ILC加速器開発
   • 3:25 PM
    ILC Technology Networkでの開発項目 25m
    Speaker: Shinichiro Michizono (KEK)
   • 3:50 PM
    議論 20m
    Speaker: Prof. Masao Kuriki (Hiroshima U./KEK)
  • 4:10 PM 4:30 PM
   全体議論 20m
   Speaker: Prof. Masao Kuriki (Hiroshima U./KEK)