20-21 December 2018
KEK
Asia/Tokyo timezone

Participant List

28 participants

Participants

First Name Last Name Affiliation Dinner
Yumi Aoki SOKENDAI No
Yuto Deguchi Kyushu University Yes
Yuto Eda Tohoku University Yes
Keisuke Fujii Yes
Keisho Hidaka Tokyo Gakugei University Yes
Hiroki Ishihama Shinshu University Yes
Akimasa Ishikawa Tohoku University No
Daniel Jeans Yes
Shogo Kajiwara The University of Tokyo No
Yu Kato The University of Tokyo Yes
Kiyotomo Kawagoe Kyushu University Yes
Kurata Masakazu KEK No
Akiya Miyamoto Yes
Takahiro Mizuno Yes
Takanori Mogi The University of Tokyo No
Tomohisa Ogawa No
Hiroaki Ono Nippon Dental University Yes
Wataru Ootani ICEPP, Univ. of Tokyo No
Aiko Shoji Iwate University Yes
Yasuhiro Sugimoto KEK Yes
Tohru Takeshita Prof. Yes
Toshiaki Tauchi KEK No
Reima Terada Shinshu University Yes
Junping Tian University of Tokyo No
Ryo Yonamine Tohoku University No
Yuya Yoshimura Shinshu University Yes
Keita Yumino SOKENDAI Yes
hisao sato No