Participant List

64 participants

First Name Last Name Affiliation
Aiko Shoji Iwate University
Akimasa Ishikawa Tohoku University
Akiteru Santa University of Toyama
Atsuto Suzuki Iwate Prefectural University
Ayaka Hattori National Institute of Technology, Ibaraki College
Fukuko YUASA KEK
Hayato Ito Shinshu University
Hayato(隼人) Ito(伊藤) University of Tokyo
Hiroaki Yamashiro Kyushu University
Hiroki Oikawa Utsunomiya University
Hitoshi Hayano KEK
Hitoshi Murayama KIPMU
Hitoshi Yamamoto Tohoku U
Izumi Sekiya Kyushu university
Jacqueline Yan IPNS, KEK
Kaoru Yokoya KEK
Katsuya Hashino University of Toyama
Keisuke Fujii KEK
Kenji Nishiwaki KIAS
Ketnaro Negishi Iwate university
Kiyoshi Kubo KEK
Kiyotomo Kawagoe Kyushu University (JP)
Kodai Sakurai University of Toyama
Koji Yamada The University of Tokyo
Kunio Kaneta CTPU/IBS
Mariko Kikuchi University of Toyama
Masakazu Kurata The University of Tokyo
MASAO KURIKI Hiroshima University
Masashi Usami ICEPP , The University of Tokyo
Mitsuru Kakizaki University of Toyama
Naoki Nagakura The University of Tokyo
Nobuo Matsuzawa ICEPP, The University of Tokyo
Sakue YAMADA Tokyo/KEK
Satoru YAMASHITA ICEPP, The Univ. of Tokyo
Satoshi Iso kek
Sei IEKI Institution The University of Tokyo
Shinya Kanemura University of Toyama
Shinya Narita Iwate University
Shohei Fujikura The University of Tokyo
Shunsuke Murai Tohoku University
Taikan Suehara Kyushu University
Takayuki Saeki KEK
Tohru Takeshita Shinshu
Tomohiro Abe Institute for Advanced Research Nagoya University
Tomoyuki Sanuki Tohoku University
Tomoyuki Semba Graduate University for Advanced Studies
Toshinori Matsui KIAS
Toshiyuki Okugi KEK
Tsunehiko OMORI KEK
Yasuhiro Fuwa Kyoto University
Yasuhiro Okada KEK
Yo Sato Tohoku Universitry
Yoshihisa iwashita Kyoto Univ.
Yoshio Fujitani Particle Theory and Cosmology Group, Tohoku University
Yoshioka Masakazu KEK
Yu Kato The University of Tokyo
Yuji Omura KMI, Nagoya Univ.
Yuki yamashita Shinshu University
Yukinari Sumino Tohoku University
Yumi Aoki SOKENDAI,KEK
Yuta Hamada KEK
Yutaro Shoji ICRR
Yuya Yamaguchi Hokkaido University, Shimane University
高橋 広島大学