Mar 19 – 20, 2018
KEK
Asia/Tokyo timezone

Participant List

35 participants

First Name Last Name Affiliation
Aiko Shoji Iwate University
Akiya Miyamoto KEK
Daniel Jeans KEK
Hiroaki Ono Nippon Dental University
Hitoshi Yamamoto Tohoku University
Junping Tian University of Tokyo
Keisho Hidaka Tokyo Gakugei University
Keisuke Fujii KEK
Kiyotomo Kawagoe Kyushu University
Koji Terashi U. Tokyo
Linghui Liu The University of Tokyo
Masakazu Kurata KEK
Matsuda Takeshi KEK
Naoki Tsuji ICEPP
Reima Terada Shinshu University
Roman Poeschl Université Paris-Saclay (FR)
Shinichiro Michizono KEK
Stéphane Callier OMEGA / IN2P3-CNRS
Taikan Suehara Kyushu University
Takayuki Ueno Tohoku University
Tamaki Yoshioka Kyushu University
Tatsuro Torimaru The University of Tokyo
Tohru Takeshita Shinshu University
Tomoyuki Sanuki Tohoku University
Toshiaki Tauchi KEK
Toshinori Mori The University of Tokyo
tsunehiko omori KEK
Ulrich Einhaus DESY
Wataru Ootani ICEPP, Univ. of Tokyo
Yasuhiro Sugimoto KEK
Yo Sato Tohoku Univeristy
Yosuke Takubo KEK
Yu Miura Kyushu University
Yumi Aoki SOKENDAI,KEK
Yuya Yoshimura Shinshu University